Període Lectiu: Any 2008-09 Quadrimestre 1
Titulació: ENGINYER INDUSTRIAL
Curs: Quadrimestre 7

(T)Teoria - (A)Aplicació - (L)Laboratori - (P)Pràctiques
DOCÈNCIA ASSIGNATURA
Física dels Reactors Nuclears
Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
12:00
12:30
 GRUP: OPT7-10 
 . ., . 

 (T) 
C-C.3 
   GRUP: OPT7-10 
 . ., . 

 (T) 
C-C.3 
   
12:30
13:00
     
13:00
13:30
     
13:30
14:00