Descripción: C:\Documents and Settings\Roger Garcia\Configuración local\Temp\fz3temp-1\index_3.jpgDescripción: C:\Documents and Settings\Roger Garcia\Configuración local\Temp\fz3temp-1\index.4.jpeDescripción: C:\Documents and Settings\Roger Garcia\Configuración local\Temp\fz3temp-1\index.2.jpeDescripción: C:\Documents and Settings\Roger Garcia\Configuración local\Temp\fz3temp-1\index.1.jpe


INTENSIFICACIÓ ENGINYERIA NUCLEAR

La Secció d'Enginyeria Nuclear (SEN) ofereix la Intensificació en Enginyeria Nuclear dins de la carrera d'Enginyeria Industrial.

L´Enginyeria Nuclear

Descripción: C:\Documents and Settings\Roger Garcia\Configuración local\Temp\fz3temp-1\Siguiente.jpg

Descripción: C:\Documents and Settings\Roger Garcia\Configuración local\Temp\fz3temp-1\imagen1.jpg

Pla d'estudis

En el pla d'estudis vigent actualment a l'ETSEIB es contempla que dins dels estudis d'Enginyeria Industrial hom pugui cursar una Intensificació.

L'objectiu de les intensificacions és donar a l'estudiant una visió més completa d'alguna de les distintes àrees de l'Enginyeria. A mes d'obtenir el titol d'Enginyer Industrial obté el Diploma corresponent a la intensificació realitzada.

Intensificació Enginyeria Nuclear

La intensificació en Enginyeria Nuclear té com a objectiu l'aplicació del coneixement i mètode científic a l'obtenció del benefici que per a l'home poden comportar les propietats dels nuclis atòmics. Presenta dues vessants d'aplicacions diferents amb moltes interrelacions:

La primera aplega l'ampli ventall d'aplicacions relatives a l'ús de les radiacions ionitzants i dels radioisòtops. La segona cobreix el camp d'aplicacions relacionades amb l'aprofitament industrial de l'energia d'origen nuclear.

La intensificació d'Enginyeria Nuclear pretén dotar als alumnes que la segueixin d'uns coneixements generals d'àmplia aplicació en molts camps de l'Enginyeria, com ara:

A més, moltes de les propietats de les radiacions ionitzants són utilitzades, cada cop més, en múltiples branques de la indústria i de la medicina:

Els principals sectors en que es podrà desenvolupar l'activitat professional d'un especialista en Enginyeria Nuclear són:

Assignatures de la Intensificació d'Enginyeria Nuclear

Coordinador: LL. Batet

Necessàries

Assignatura

ECTS

Hores lectives

Cr.

Curso

Coordinador

Calendari

Física Nuclear

5

60

6.0

3-QII

A. Poch

X

Termodinàmica aplicada a màquines i processos tèrmics

5

60

6.0

3-QII

J. L. Martin

X

Física dels Reactors Nuclears

5

60

6.0

4-QI

J. Dies

X

Detecció i Mesura de les Radiacions

4

45

4.5

4-QII

A.De Blas

X

Tecnologia de les Radiacions ionitzants

5

60

6.0

5-QI

G. Cortés

X

Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica

5

60

6.0

5-QI

F.Reventos

X

Centrals Nuclears

5

60

6.0

5-QI

C. Tapia

X

Projecte Final de Carrera (PFC)

30

240

24.0

-

-

-

Total

64

645

64.5

-

-

-

Docencia

Descripción: T=P

Descripción: Grup de pràctiques

Els ensenyaments d'Enginyeria Nuclear cobreixen tant els aspectes teòrics de les diferents matèries com la seva vessant experimental, éssent el nombre de crèdits pràctics gairebé igual que el de crèdics teòrics.

Les classes de laboratori es realitzen en grups reduïts (de tres a cinc alumnes), amb un professor per a cada grup. A més, la formació es completa amb visites tècniques a distintes indústries i centres d'investigació de l'entorn.

Projecte Final de Carrera (PFC)

Els alumnes que segueixin la intensificació podran efectuar el Projecte Final de Carrera en temes d'actualitat, tant a la SEN com a l'INTE, comptant amb un seguiment exahustiu per part del seu director de Projecte. Existeix la possibilitat de disfrutar d’alguna beca de col·laboració durant el desenvolupament del Projecte.

En els últims anys un 50% dels alumnes de PFC a la Iintensificació Nuclear han gaudit d’una beca (8-10 beques/any)

 

 

Descripción: C:\Documents and Settings\Roger Garcia\Configuración local\Temp\fz3temp-1\Siguiente.jpg

Relació PFC realitzats en els últims anys

Descripción: C:\Documents and Settings\Roger Garcia\Configuración local\Temp\fz3temp-1\anterior.jpg