Descripción: Descripción: C:\Documents and Settings\Roger Garcia\Configuración local\Temp\fz3temp-1\logosen.jpgDescripción: Descripción: C:\Documents and Settings\Roger Garcia\Configuración local\Temp\fz3temp-1\index.4.jpeDescripción: Descripción: C:\Documents and Settings\Roger Garcia\Configuración local\Temp\fz3temp-1\index_2.jpgDescripción: Descripción: C:\Documents and Settings\Roger Garcia\Configuración local\Temp\fz3temp-1\index_1.jpg


DOCÈNCIA 1ER i 2ON CICLE

La SENdocència assignada en la titulació d'Enginyeria Industrial de les Escoles Superiors d'Enginyers Industrials de Barcelona i Terrassa (ETSEIB i ETSEIT, respectivament).

La SEN ofereix la intensificació en Enginyeria Nuclear dins de la carrera d'Enginyeria Industrial.

La SEN ofereix altres assignatures optatives i de lliure elecció (ALE) dins del camp de l'Enginyeria Nuclear i l'Enginyeria industrial en general.

La docència es veu enriquida amb la realització d'un gran nombre de pràctiques als laboratoris propis o de l'INTE, i visites a empreses o centres d'investigació del sector nuclear (Centrals Nuclears d'Ascó, Vandellós II, Tecnatom, ENUSA, Aragó Gamma, S.A, Ciemat, CEA, Hospitals, ...).

Assignatures de la Intensificació d'Enginyeria Nuclear

Coordinador: LL. Batet

Necessàries

Assignatura

ECTS

Hores lectives

Cr.

Curs

Coordinador

Calendari

Física Nuclear

5

60

6.0

3-QII

A. Poch

X

Termodinàmica aplicada a màquines i processos tèrmics

5

60

6.0

3-QII

J. L. Martin

X

Física dels Reactors Nuclears

5

60

6.0

4-QI

J. Dies

X

Detecció i Mesura de les Radiacions

4

45

4.5

4-QII

A. De Blas

X

Tecnologia de les Radiacions ionitzants

5

60

6.0

5-QI

G. Cortés

X

Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica

5

60

6.0

5-QI

F. Reventos

X

Centrals Nuclears

5

60

6.0

5-QI

C. Tapia

X

Projecte Final de Carrera (PFC)

30

240

24.0

-

-

-

Total

64

645

64.5

-

-

-

 

Altres Assignatures Impartides per la SEN - ETSEIB

Assignatura

ECTS

Hores lectives

Cr.

Curs

Coordinador

Calendari

Física Moderna

4

45

4.5

2-QII

A. Poch

X

Fonaments d'Enginyeria Nuclear

5

60

6.0

3-QI

C. Pretel

X

Tecnologia Energètica

5

60

6.0

5-QI

C. Pretel

X

Tècniques d'Assaigs No Destructius

5

60

6.0

ALE-QII

A. De Blas

X

Fusió Nuclear

5

60

6.0

ALE-QII

J. Dies

X

Funcionament i aplicacions d'acceleradors de particules

5

60

6.0

ALE-QII

F. Calviño

X

Mètodes d'Avaluació Ambiental de Projectes Energètics

5

60

6.0

ALE-QII

C. Tapia

X

Física Moderna: exemples i aplicacions

5

60

6.0

ALE-QII Intercampus

A. Poch

X

 

Altres Assignatures Impartides per la SEN - ETSEIT

Assignatura

ECTS

Hores lectives

Cr.

Curs

Coordinador

Calendari

Fonaments d'Enginyeria Nuclear

5

60

6.0

5

Ll. Batet

X

Introducció a les radiacions ionitzants

4

45

4.5

5

F. Calviño

X

Tecnologia Energètica

5

60

6.0

5

R. Carreras

X

ALE: Lliure elecció

En els últims anys un 50% dels alumnes de PFC a la Intensificació Nuclear han gaudit d’una beca (8-10 beques/any)

 

 

Descripción: Descripción: C:\Documents and Settings\Roger Garcia\Configuración local\Temp\fz3temp-1\eng_nuclear2_archivos\siguiente.jpg

Relació PFC realitzats en els últims anys

Descripción: Descripción: C:\Documents and Settings\Roger Garcia\Configuración local\Temp\fz3temp-1\anterior.jpg