BEQUES PER ESTUDIANTS D'ENGINYERIA INDUSTRIAL INTENSIFICACIÓ NUCLEAR

BEQUES FEEL-2008 energia de fusió nuclear PFC
BEQUES FEEL-2008 predoctorals
BEQUES NERG-2007 (PFC)
BEQUES NERG-2007 (predoctorals)
BEQUES FEEL-2007 energia de fusió nuclear
BEQUES NERG-2007 predoctorals
BEQUES NERG-2007 (PFC, postgrau, doctorat)
BEQUES "CÁTEDRA ARGOS": finançades pel Consell de Seguretat Nuclear.

BEQUES DE COL·LABORACIÓ EN LA DOCÈNCIA: Finançades pel Ministeri d'Educació i Ciència. Convocatòria anual: juny o juliol.

BEQUES DE COL·LABORACIÓ EN L'INVESTIGACIÓ: Finançades pel Ministeri d'Educació i Ciència. Estudiants de 3º, 4º o 5º. Convocatòria anual: juliol o setembre.
BEQUES PER FER EL PROJECTE FINAL DE CARRERA: Finançades amb projectes d'investigació desenvolupats pels professors de la SEN. Convocatòria periòdica.
BEQUES PER FER EL DOCTORAT: Finançades pel Ministeri d'Educació i Ciència. Convocatòria anual: juliol o setembre.
BEQUES PER FER EL DOCTORAT: Finançades per la Generalitat de Catalunya.
BEQUES PER FER EL DOCTORAT: Gener 2006
OFERTES PFCs 2006