OFERTES DE TREBALL PER ENGINYERS INDUSTRIALS INTENSIFICACIÓ NUCLEAR

 

ENUSA MarÁ 2008
Tecnatom S.A. febrer 2008
Equipos Nucleares S.A. febrer 2008
56 llocs per a ITER Cadarache (Francia)-desembre-2006
17 llocs per a ITER en Barcelona-novembre-2006
(21/01/2006) DEPARTAMENT D'ENGINYERIA ELÉCTRICA QUE TREBALLA AL ITER SITUAT A CADARACHE
(21/01/2006) AGENCIA DE COORDINACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT EN FUSIÓ NUCLEAR (descripció de cada lloc de treball)
(03/11/2005) IMPORTANT EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL NUCLEAR
(11/04/2005) OFERTA DE TREBALL DE "DG TREN.H4 - RADIATION PROTECTION EUROPEAN COMMISSION"
(02/12/2004) IMPORTANT EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL NUCLEAR
(02/12/2004) AGENCIA DE COORDINACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT EN FUSIÓ NUCLEAR